Šv. Cecilijos diena

Šiandien, Šv. Cecilijos dieną, sveikiname mūsų parapijos chorus, jų vadovus Eveliną ir Wieslaw, vargonininkę Karoliną ir visus, šlovinančius Dievą įkvepiančiomis giesmėmis. Telaimina, brangieji, jūsų tarnystę Viešpats ir šv. Cecilijos užtarimu teneša į jūsų namus džiaugsmą, meilę ir ramybę!


Atgal Atgal