Šv. Jonas, Apaštalas ir Evangelistas

Gruodžio 27 d. trečioji Kalėdų diena, kurios metu švęsime ir šventojo Jono, Apaštalo ir Evangelisto šventę, per kurią, pagal seną tradiciją po vakaro Mišių bus laiminamas vynas. Mišios Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje: 17.30 lenkų kalba, 18.30 lietuvių kalba.


Trečioji Kalėdų diena. Šv. apaštalas Jonas – Evangelijos pagal Joną ir Apreiškimo Jonui knygos autorius. Kilęs iš Betsaidos, apaštalo Jokūbo brolis, jauniausias iš apaštalų. Vienintelis iš jų sekė Kristų kryžiaus keliu, stovėjo po Kristaus kryžiumi. Čia Jėzus pavedė Jonui globoti savo motiną Mariją. Jo, kaip evangelisto, simbolis mene – erelis.

 

Atgal Atgal