Šv. Mišios 2020 07 05

Akimirka iš kun. Valdemaro Širvinski primicijų šv. Mišių. Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos nuotr.

Liepos 5 d. (sekmadienį) 10.30 lenkų k. ir 12.00 lietuvių k. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje Šv. Mišias aukos vos prieš mėnesį kunigu įšventintas mūsų parapijietis Valdemaras Širvinski

Po šv. Mišių kunigas Valdemaras tikintiesiems teiks primicijinį palaiminimą.

Maloniai kviečiame ne tik dalyvauti šv. Mišiose, bet ir melstis už naująjį kunigą bei dėkoti už jo kunigystės dovaną. 

 

2020 06 29

 


Atgal Atgal