Švenčiausiojo Sakramento adoracija Visų Šventųjų bažnyčioje

Lietuvos vyskupijose vykstanti nuolatinė Švč. Sakramento adoracija mūsų parapijoje vyks sausio 14 d. 10.00 – 20.00 valandomis.


 
 
 
 
Šiais metais esame kviečiami melstis:
▪️ Už pandemijos varginamus;
▪️ Už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų;
▪️ Už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą
ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu. 

Atgal Atgal