Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Sausio 6 d., (pirmadienį) švenčiant Viešpaties Apsireiškimą (Tris Karalius), šv. Mišios vyks:

 

10.30 val. – lenkų kalba,

12.00 val. – lietuvių kalba,

17.30 val. – lenkų kalba,

18.30 val. – lietuvių kalba. 

 

Šią dieną bus šventinama kreida bei auksas, smilkalai ir mira (kvepalai).

 

Viešpaties Apsireiškimas – tai Kalėdų slėpinys, Kristaus Apsireiškimas pasauliui. Tačiau Jis apsireiškia ne tik žydams; trys išminčiai atstovauja visoms tautoms, kurios apšviestos Kristaus šviesos. Tokiu būdu išsipildė Izaijo pranašystė: Dievo šlovė sušvito virš Jeruzalės, ir iš visų pusių didžioji tautos dalis puolė prie Šventyklos vartų, į Šventąjį miestą, norėdami nusilenkti tam, kuris atėjo valdyti viso pasaulio.

Trijų Karalių dovanos simbolizuoja mūsų asmenines atnašas Viešpačiui: pirmiausia – atnašos, aukojamos ant altoriaus, yra pats Kristus, kurį Bažnyčia aukoja Dievui, o pamaldose naudojamas auksas, smilkalai ir mira yra Kristaus simbolis. Antra – tai mūsų geridarbai, irgi simbolizuojantys dovanas, padovanotas Šventajam Kūdikiui, kuris yra Dievas (smilkalai), Karalius (auksas) ir, kaip ir mes, žmogus, kuris turi mirti (mira).

 


Atgal Atgal