Sveikiname mūsų kleboną Gintarą gimtadienio proga!

Degant paskutiniąją Advento sekmadienio Angelų arba Meilės žvakę, nuoširdžiai sveikiname mūsų parapijos Kleboną kun. Gintarą gimtadienio proga.
Visų Šventųjų globojamas bei Dievo palaimintas, brangus kun. Gintarai, gausiai semkite Šv. Dvasios dovanas ir širdingai dalinkite jas mums, šalia esantiems arba nutolusiems, tačiau trokštantiems išganymo, meilės ir šilumos bei tikintiems begaline Dievo malone.
 
2020 12 20

Atgal Atgal