Būkime atidūs ir saugūs

Praėjusį sekmadienį, gegužės 23 d., po šv. Mišių Vilniaus III policijos komisariato komisarė priminė tikintiesiems, kad šiuo metu yra ypač padaugėję sukčiavimo atvejų ir skatino būti dar budresniems ir atidesniems. Ydingas mąstymas, kad niekada nebūsiu sukčių auka, dažnai pakiša koją realiai atsidūrus surežisuotoje kritinėje situacijoje, kur esame priversti sprendimus priimti greitai ir neapgalvotai. Sukčių klaidinga informacija apie mūsų neva užbluokatas banko sąskaitas ar sužeistus, nelaimėje esančius artimuosius gali smarkiai paveikti mūsų kritinį mąstymą, todėl komisarė ragino tokiose situacijose visada kreiptis į draugus, artimuosius, kaimynus ar kitus, galinčius padėti ir atpažinti sukčiavimo atvejus, o taip pat – patiems būti pasiruošusiems vieni kitiems pagelbėti ir patarti. 

 

2020 05 28


Atgal Atgal