Dangiška muzika nušvietė Visų Šventųjų dieną

Šią mūsų parapijai ypatingą dieną – Visų Šventųjų Iškilmę, lapkričio 1 d., šventėme drauge ir užbaigdami Popiežiaus Pranciškaus paskelbtąjį Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio tema – Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje.

Iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukojo jėzuitas, misionierius, kunigas Antanas Saulaitis SJ, Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius, patarnavo diak. Edgaras Versockis, tikintieji, nešdami Viešpačiui atnašas: Visų Šventųjų knygą, seną maldaknygę, rožinį, duoną ir vyną, prašė šventųjų užtarimo, atsimindami jų šventumo pavyzdžius kiekvienas galėjo pagalvoti apie save ir savo kasdienį šventumą, kuriuo eiti esame pašaukti.

 

Dėkojame Marijos radijui už galimybę pasidalinti šios dienos šv. Mišių balso įrašu. 

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia, 2019 11 01. 

 

Po šventųjų Mišių Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečius ir svečius džiugino Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtinių padovanotas koncertas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atlikėjams ir linkime, kad mums dovanota šventinė nuotaika ir džiaugsmas grįžtų ir apsistotų jūsų ir jūsų artimųjų namuose ir širdyse.

 

 

 

Koncertą dovanojo:

Solistai:
Tėja TUPINYTĖ,
Jekaterina SAZONIK,

Urtė LIDŽIŪTĖ,

Elija PRANCKEVIČIŪTĖ,
Augustė RUTKAUSKAITĖ,
Lėja DANIELĖ,Antanas GARUOLIS,
Malgorzata MINKEL
Akordeonų kvartetas

 

Programos sudarytojos
ir mokytojos:

Regina BURAKAUSKIENĖ,
Raimonda TALLAT-KELPŠAITĖ
Koncertmeisterė –
Elzė Fedorcovaitė.

 

Didžiausia padėka koncerto globėjoms – Balio Dvariono muzikos mokyklos direktorei
LAIMUTEI UŽKURAITIENEI ir operos solistei NOMEDAI KAZLAUS.

 

 

 


Atgal Atgal