Klebono kun. Gintaro Černiaus sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios lankytojai, draugai ir visi tie, kurie esate arti ir toli.

Šį šventinį vakarą visus noriu pasveikinti su Kristaus gimimo švente.

Šiais metais tiek daug priežasčių bijoti ir tiek mažai galimybių džiaugtis.

Evangelistas Lukas mums užrašė angelo sveikinimą – nebijoti, nes mums gimė Išganytojas.

Mano linkėjimas: patikėkime angelo žodžiu – nebijokime ir džiaukimės. Kristaus gimimas yra vidinė mūsų širdies šventė, Dievo prisiartinimas prie kiekvieno iš mūsų. Gimęs kūdikis Jėzus mums rodo, jog jam nėra svetimas ar atsainus mūsų gyvenimas. Jam žinomos mūsų baimės ir tai, ko trūksta mūsų džiaugsmui, nes Jis Dievas su mumis.

Patikėti angelo žodžiu, tai ne tik nebijoti ir džiaugtis, bet ir patikėti savo stiprybe ir didybe, kuri mumyse slypi ir atiskleidžia, kai patikim, kad Jis tapo Žmogumi.

Mielieji, šios Šv. Kalėdos bus ypatingos ne todėl, kad šį vakarą mūsų bažnyčia yra tuščia ar, kad negalime susitikti ir melstis kartu, arba kad prie Kūčių stalo susirinko ne visi, su kuriais norime šiandien būti.

Šis vakaras bus didingas jeigu mes, nežiūrint visų mus ištikusių sunkumų, visvien švęsime Jo gimimo šventę: saugosime vieni kitus, galvosime vieni apie kitus, melsimės vieni už kitus ir sveikinsime vieni kitus. Tai mūsų visų šventė, kai Dievas ateina į mūsų gyvenimą.

 

Iš visos širdies visiems linkiu sveikatos, ramybės, džiaugsmo. Palaikykime vieni kitus ir skelbkime jog pasauliui gimė Dievo Kūdikis Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje. (Ef 2 17 – 18)

 

Sveikinu ir meldžiuosi už jus,

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras


Atgal Atgal