Lietuvių namų abiturientai sukvietė į Draugystės popietę

Vilniaus Visų Švenrųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius Vilniaus lietuvių namų abiturientų Draugystės popietėje. Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė, 2020 06 26.

 

Birželio 26 d. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje esančios Vilniaus lietuvių namų mokyklos abiturientai sukvietė visus į Draugystės popietę. Klebonas kun. Gintaras Černius šią bendrystės valandą pradėjo susirinkusiųjų palaiminimu ir linkėjo abiturientams ištvermės ir sėkmės laukiančiuose egzaminuose.

 

 

 

 

 

 

 

2020 07 01


Atgal Atgal