Mūsų jaunimo kelionė 7 sakramentų keliu

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos jaunimas piligriminiame dviračių ir baidarių žygyje po Ignalinos apylinkes. 2019 06 26, VVS nuotr.

Šių metų birželio 25–28 dienomis Vilniaus Visų Šventųjų parapijos jaunimas dalyvavo piligriminiame žygyje 7 sakramentai, kuriame nužygiavo 10 km., baidarėmis praplaukė 20 km., dviračiais numynė 30 km. ir padarė vieną didelį šuolį Dievo link!

Džiaugiamės ir didžiuojamės jaunaisiais parapijiečiais, prisilietusiais prie sakramentų, jų ženklų ir nešamų malonių.

Lai jų gyvenimo kelias būna toks, kuriuo džiaugtųsi Dievas!

 

Kelionės pradžia 🙂 2019 06 25

Susipažinimas su Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija. 2019 06 25 

Pirmoji diena. Dviračių žygis. 2019 06 26

Šv. Mišios, kaip sakė klebonas kun. Gintaras Černius, „gražiausioje pasaulio katedroje – Dievo kūrinijoje“. 2019 06 26

Žygis baidarėmis. 2019 06 27

Grįžtame namo… 2019 06 28

Tariame ačiū visiems, prisidėjusiems prie šios kelionės!

Ypač mūsų klebonui kun. Gintarui Černiui ir vadovei Natalijai Sevostjanovienei – už nepamirštamus įspūdžius keliaujant 7 sakramentų keliu!


Atgal Atgal