Opieki (Atlaidai)

1 listopada 2020 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych, przeżywaliśmy odpust parafialny i intronizację relikwii św. Jana Pawła II, który 1 listopada 1946 r. z rąk księdza kardynała Adama Stefana Sapiehy, przyjął Sakrament Kapłaństwa w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich.

Relikwie pierwszego stopnia – św. Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, przekazał z myślą o młodzież. W tej Świątyni będziemy jeszcze mocniej modlić się za młodzież, a sama młodzież będzie miała możliwość zanosić do Boga swoje dziękczynienie i prośby przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

2020 m. Lapkričio 1 d., šventėme parapijos atlaidus ir šv.  Jono Pauliaus II relikvijos pagerbimą. Šventojo, kuris 1946 m. ​​Lapkričio 1 d. Kardinolo Adamo Stefano Sapiegos buvo įšventintas į kunigus, Krokuvos arkivyskupų privačioje koplyčioje.

Šv.  Jono Pauliaus II-ojo, pirmojo laipsnio relikvijas, kardinolas Stanisław Dziwisz perdavė turėdamas mintyje jaunimą. Mūsų bažnyčioje melsimės dar labiau už jaunimą, o patys jauni žmonės turės galimybę padėkoti ir kelti maldas į Dievą užtariant šv.  Jonui Pauliui II-ajam.

 

Vaizdo įrašo aut. Natalija Sevostjanovienė

 
Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė

2020 11 10

 

 


Atgal Atgal