Atgarsiai

Visų Šventųjų Šeimos paramos centro stovykla Emoci(j)otopolis įvyko!

Praėjusią savaitę 24 vaikai ir keturi vadovai buvo išvykę į pirmąją, šių metų, vasaros stovyklą! Stavyklavome Vinkšnupio sodyboje, kurioje kiekvieną dieną pasinerdavome į jausmų, vertybių ir emocijų pasaulį! Kiekvieną dieną baigdavome malda ir naktine programa!

 

Skaityti plačiau >
Mintys po Teofiliaus Matulionio beatifikacijos

Šis įvykis, labai gyvai mums liudijantis, kad yra prasmė pasipriešinti blogiui ir melo teismams, yra prasmė išlikti žmogumi nužmogėjusioje sistemoje. Galiausiai tai — mums visiems labai stiprus priminimas, kad gėris laimi prieš blogį. — Dalijasi parapijos klebonas kun. Gintaras Černius. 

 

Skaityti plačiau >
Mamų grupelė atsisveikina iki kitų metų

Mano nuomone, geriausia šiuose susitikimuose – ne tai, kad sužinojome (prisiminėme) SAVO svarbiausius poreikius, kurie šiaip, bėgant vaikų auginimo kasdienybėje, ištirpsta, bet tai, jog DALIJOMĖS PATIRTIMI. Jautriai ir geranoriškai, nebrukdamos patarimų, neteisdamos ir nesistengdamos atrodyti nepriekaištingos.

Skaityti plačiau >
Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo žodis parapijos tikintiesiems

Dalinimasis Jėzaus Žinia pripildomas vis gilesniu supratimu. Čia grįžtame prie Šventosios Dvasios – Ji duoda mums dovanas, kurios padeda mums suprasti tikėjimą, bet mes privalome atsiliepti – ugdyti šį norą domėtis, gilintis ir vis labiau suprasti tikėjimo tiesas.

 

Skaityti plačiau >
Šv. Velykų išvakarėse marginti kiaušiniai vienijo bendruomenę

Prieš Paschos šventę Jėzus, žinodamas, kad atėjo Jo valanda iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo (Jn 13,1).

Besiruošiant Velyknakčiui daugelis iš mūsų turėjo nebaigtų darbų ir neapgalvotų minčių…

 

Skaityti plačiau >
Dvasiškai interaktyvus Donatos Kielaitės teatras

Yra Vilniuje tokių tylių, slaptų vietelių, kad net nepagalvotum, jog ten gali vykti intensyvus, turiningas kultūrinis gyvenimas. Neseniai tokią vietą aptikau Pylimo gatvėje, buvusiame „Aušros“ kino teatre, kur dabar įsikūrę Visų Šventųjų parapijos namai. Pasirodo, ten vyksta koncertai, rodomi spektakliai…

 

Skaityti plačiau >
Atgarsiai iš Visų Šventųjų parapijos choristų rekolekcijų

Visų Šventųjų parapijos choristų rekolekcijos vyko nuostabioje, jaukioje Trinapolio vienuolyno aplinkoje, taip pat nežiūrint ir į tai – kas man buvo ypatingai svarbu, kad susipažinome su mūsų bažnyčios lenkų choru su kuriuo šiaip visada prasilenkiame, šių rekolekcijų dėka į giedojimą pažvelgiau kitu kampu.

Skaityti plačiau >
Kelionės teatras
Kovo 4-ąją spektakliu „Kelionė“ atidarytas „Kelionės teatras“

Kovo 4-ąją Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios Parapijos namuose vyko spektaklis „Kelionė“ pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles, kuriuo jaunieji menininkai – spektaklio autorė ir aktorė Donata Kielaitė ir muzikos ir garso režisierius Jurgis Valančiauskas atidarė „Kelionės Teatrą“.

 

Skaityti plačiau >
Klebonas Kunigas Gintaras Černius. Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Iškilmingomis šv. Mišiomis Lietuvoje sutiktos šv. Teresės relikvijos

Šių metų vasario 12-ąją Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis pradėta garbinti iš Romos atkeliavusi šv. Teresės relikvija, kuri yra įamžinta šoniniame altoriuje, kad tikintieji bet kada galėtų prašyti šv. Teresės iš Kalkutos užtarimo ir būti apglėbti jos meilės. 

 

Skaityti plačiau >