Atgarsiai

Pasitinkame naująjį Visų Šventųjų bažnyčios, parapijos bei bendruomenės narį, kunigą Daniel Narkun

Džiaugsmo kupina širdimi pasitinkame naująjį Visų Šventųjų bažnyčios, parapijos bei bendruomenės narį, kunigą Daniel Narkun. Šių metų birželio mėnesį kun. Daniel paskirtas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru ir Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro sielovadininku.

 

Skaityti plačiau >
Iškilmingose šv. Mišiose Visų Šventųjų parapijoje suteiktas Sutvirtinimo sakramentas

Balandžio 29 dieną Visų Šventųjų bažnyčioje 12 val. šv. Mišiose drauge šventėme Sutvirtinimo sakramentą, kurį net penkiasdešimčiai sutvirtinamųjų suteikė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Po šv. Mišių, tikintiesiems susirinkus agapei, pakalbinome mūsų ganytoją Gintarą Grušą.

Skaityti plačiau >
Didysis Velykų Tridienis Visų Šventųjų parapijoje

…tądien pirmą kartą gyvenime dalyvavau Didžiojo Ketvirtadienio Mišiose. Sunku žodžiais nupasakoti to vakaro sakralumą ir kartu džiaugsmą, kurį patiri, kai žinai, kas tuo metu vyksta bažnyčioje. Anksčiau, kol mano gyvenime nebuvo Alfa kurso, nesupratau nei Didžiosios savaitės, nei pačių Velykų tikrosios reikšmės.

Skaityti plačiau >
Kaip Visų Šventųjų vaikai Verbų Sekmadienį šventė

Kas daugiau, jei ne vaikai, mūsų bažnyčią pripildo nuoširdaus klegesio ir džiaugsmo. Jaunieji Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečiai kas savaitę atsakingai lanko katechezės pamokas: vieni – ruošiasi Pirmąjai Šv. Komunijai, kiti – jau antrus ar net trečius metus gilina savo tikėjimą draugų apsuptyje.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų parapijos choristai vienijosi maldai rekolekcijose

Esu choristų gretose dar neseniai, tačiau labai gerai jaučiuosi giedodama Visų Šventųjų bažnyčioje. Nuostabi vadovė Evelina ir kolektyvas, artimos širdžiai giesmės, repeticijos – visiškas gėris. Rekolekcijose dalyvavau pirmą kartą. Galima šimtus kart išgirsti, tačiau būsi tikras tik išbandęs, išjautęs, atėjęs būti kartu su bendraminčiais.

Skaityti plačiau >
Gavėnios pamokslas Vatikane: „Nesekite šiuo pasauliu“

Kad pasikeitimas įvyktų mūsų laikysenoje, darbuose, pirmiausia turi keistis mūsų mąstysena, turi įvykti pasikeitimas mūsų tikėjime. Tikėjimas yra tas laukas, kuriame įvyksta pirmutinis krikščionio susirėmimas su pasauliu. Tikėjimas lemia, kad krikščionis nepriklauso pasauliui. Pirmiausia klauskime: kodėl krikščionis neturi sekti šiuo pasauliu? 

Skaityti plačiau >
Šv. Kalėdos parapijos Vaikų dienos centre

Nuo pat ryto pakavome dovanėles, puošėme salę, ruošėme vaišes. Šventę pradėjome Kalėdaičio laužymu ir linkėjimais vieni kitiems. Vėliau salėje kiekvienas galėjo pasirinkti norimą veiklą, vieni karpė snaiges, kiti puošė meduolius, treti darė aguonpienį bei rašė linkėjimus.

 

Skaityti plačiau >
III PK pareigūnai ragina parapijiečius — „budėkite”

Policijos pareigūnai savo vizito metu bažnyčioje išdalijo virš trijų šimtų atšvaitų ir ragina nepalikti jų namuose, o segėti, matyti kitus eismo dalyvius ir patiems būti matomiems, bei nepamiršti, kad mūsų elgesys visada yra pavyzdys viską matančiam jaunimui, tad būti sąmoningais eismo dalyviais — mūsų kasdienė pareiga.

Skaityti plačiau >
Svečiuose — Visų Šventųjų parapijoje

2015 m. birželio 7-ąją Pirmąją Komuniją Linkmenų Švč. Trejybės parapijoje priėmė 12 vaikų. Dar pamenu susitikimus kiekvieną sekmadienį po šventųjų Mišių, kurių metu ruošėmės Sakramentui, visi jie buvo pilni vaikų klegesio, gerų emocijų, kun. Gintaras Černius mokėjo prieiti prie kiekvieno vaiko.

Skaityti plačiau >