Pirmosios šv. Komunijos šventės parapijoje

Pirmosios Šv. Komunijos šventės akimirka Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje. Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė

Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje per rugpjūčio mėnesį Pirmąją Šventąją Komuniją priėmė net 134 vaikai! Kad užtikrinti saugumą, šventė vyko 7-is kartus, apytiksliai po 19 vaikų.

Mažieji parapijiečiai visus metus laukė savo šventės, intensyviai jai ruošėsi ir net po ilgos karantino pertraukos buvo pasiruošę priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.

Džiaugiamės, kad karantino laikotarpiu vaikai aktyviai dalyvavo tiesioginėse šv. Mišių transliacijose, o tikėjimo kelyje kaip niekad aktyviai vaikus lydėjo jų tėveliai – prisidėdami pagyvinant maldą namuose bei aktyviai bendraudami su bažnyčios katechetais.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų katechetams, įdėjusiems visas pastangas katechizuojant vaikus, tikimės, kad žinių ir Dievo Meilės vaisiais mokiniai galės ne tik džiaugtis, bet ir dalytis su kitais.

Pirmosios Šv. Komunijos sakramentą teikė Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius ir vikaras kun. Danielius Narkun. Nors laikantis visų nurodymų šv. Mišiose buvo laikomasi fizinio atstumo, jo nebuvo šventės dalyvių širdyse ir maldose!

Likite sveiki!

Būkite palaiminti! 

 

Dalinamės švenčių vaizdo įrašais, įamžinusiais gražiausias švenčių akimirkas.  Už juos dėkojame mūsų katechetei Natalijai Sevostjanovienei. 

Vaizdo įrašų aut. Natalija Sevostjanovienė

 

 

 

 

 

 

Pirmosios Šv. Komunijos švenčių 2020 rupjūčio mėn. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčiose akimirkos. 

Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė

 

 

 

2020 09 03


Atgal Atgal