Šv. Kalėdų sulaukus

Brangūs Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečiai, svečiai ir draugai, sveikiname Jus sulaukus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo!

Prakartėlė. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia. 2019

Gruodžio 24-osios vakarą iškilmingose Piemenėlių šv. Mišiose, melsdamiesi, kad Viešpats gimtų mūsų širdyse bei prašydami Dievo stiprybės, atjautos, nuolankumo, tikrumo ir neblėstančio tikėjimo, nešėme ant Išganytojo Altoriaus atnašas: degančią Carito žvakę – simbolį šviesos ir šilumos, kurią gauname, kai savo dėmesiu ir auka pasidaliname su vargstančiaisiais; krepšelį su saldumynais, kurių Advento laikotarpiu atsisakė vaikai, besiruošiantys priimti Pirmąją Komuniją; šieną – mūsų trapumo ir paprastumo ženklą ir duoną bei vyną. Visuotinėje maldoje ypatingai atsiminėme savo šeimas ir artimuosius, ypač tuos, kurie iškeliavę į Dangaus Karalystę ir kurių ilgimės per šias šventes. 

Lai jus visus lydi Viešpaties malonė, ramybė, viltis ir džiaugsmas!

Dėkojame visiems, buvusiems drauge ir kartu šventusiems šį didžiausią metų slėpinį.

 

 

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos bendruomenė, sulaukusi Viešpaties Gimimo. 2019 12 24, nuotr. VVŠ

 

Kviečiame pasidžiaugti užfiksuotomis akimirkomis nuotraukų galerijoje:
2019 12 30


Atgal Atgal