Šv. Teresės iš Kalkutos minėjimas – malda už pasaulio vargšus

Į klausimą, kas yra vargas šiandien, kiekvienas turbūt rastume savo atsakymą: finansinis nepriteklius, artimųjų stoka, dvasinis skurdas… Šv. Teresė, ne šiaip sau vadinta Motina Terese, kiekviename žmoguje atpažindavo jo skurdo rūšį, kaip motina rūpinosi vargstančiaisiais, matydama juose Jėzaus Veidą.

Ilgainiui Šventosios pavyzdžiu pasekė minios žmonių, buvo įkurta Dievo Meilės misionierių kongregacija, kuri dabar plačiai pasklidusi po pasaulį vienam tikslui – skleisti Dievo Meilę „mažutėliams“. Šiai misijai esame pašauktas kiekvienas iš mūsų. Kasdien. Todėl šypsokimės, sako Šventoji Teresė Kalkutietė.

Reikia visai nedaug, gal tik šypsenos. Pasaulis būtų dar geresnis, jeigu kiekvienas daugiau šypsotųsi, tad šypsokitės ir džiaukitės, kad Dievas jus myli. Šv. Motina Teresė

 

 

Rugsėjo 5 d. vykusios Iškilmės metu Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje šv. Mišias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Nacionalinio vėžio instituto Gailestingumo Motinos koplyčios kapelionas kun. Algirdas Šimkus, Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius ir kun. Daniel Narkun. Po šv. Mišių tikintieji buvo palaiminti šv. Motinos Teresės relikvijomis, galėjo prie jų prisiliesti ir pagerbti.

Nuoširdžiai džiaugiamės, jog Šv. Teresės iš Kalkutos minėjimas Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje kasmet tampa vis gausesniu, kaip ir tradicine tapusi agapė vargšams.

Kartais mums atrodo, kad tai, ką darome, tik lašas jūroje. Bet vandenynas būtų mažesnis, jei jam to lašo trūktų. Šv. Motina Teresė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 09 09


Atgal Atgal