Sveikiname mūsų parapijos moteris

Sveikiname Vilniaus Visų Šventųjų parapijos moteris Tarptautinės moters dienos proga.

Linkime Jums, moterys, stiprybės, grožio ir su džiaugsmu žvelgti į ateitį! (Plg. Pat 31,25).

Dalindamės šv. Jono Pauliaus II „Laiško moterims“ ištrauka ir primename, kad mūsų parapijoje yra laikomos šv. Jono Pauliaus II relikvijos, kurias galima aplankyti visada, esant atvirai bažnyčiai. 

 

„Dėkoju jums, moterys, kurios esate motinos! Jūs priglaudėte savo įsčiose žmogiškas būtybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirtį, kai Dievas šypsosi jums dėl naujagimio vaiko, kuris ateina į šviesą, jums paveda globoti jo pirmuosius žingsnius, padėti jam augti, būti jo atspirties tašku, kuriuo jis gali remtis savo tolesnėje gyvenimo kelionėje.

Dėkoju jums, moterys, kurios esate žmonos! Jūs neatšaukiamai susiejote savo ateitį su savo vyro ateitimi abipusio davimo santykiais, meilės ir gyvenimo tarnystės šviesoje.

Dėkoju jums, moterys, kurios esate dukros, ir jums, moterys, kurios esate seserys! Šeimos širdį ir vėliau visuomenę jūs praturtinate savo jautrumu, intuicija, dosnumu ir ištikimybe.

Dėkoju jums, moterys, kurios dirbate! Jūs aktyviai dalyvaujate ir įsipareigojate kiekvienoje gyvenimo srityje – socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, meno ir politikos. Šiuo būdu jūs įnešate neįkainojamą indėlį kuriant kultūrą, sujungiančią protą ir jausmus, ir gyvenimo modelį, visuomet atvirą „slėpiniui“, prisidedate steigiant ekonomines ir politines struktūras, kuriose daugiau vietos skirta žmogiškumui. 

Dėkoju jums, pašvęstojo gyvenimo moterys! Sekdamos didžiausios iš moterų –- Marijos, Jėzaus Kristaus, Įsikūnijusio Žodžio, Motinos, pavyzdžiu, jūs paklusniai ir ištikimai atsivėrėte Dievo meilei. Jūs padedate Bažnyčiai ir visai žmonijai išgyventi „santuokinį“ santykį su Dievu, tokį santykį, kuris nuostabiai atspindi vienybę su Juo, kurią Jis nori užmegzti su savo kūriniais.

Dėkoju tau, moterie, už patį faktą, kad esi moteris! Per įžvalgas, kurios yra tokia svarbi tavo moteriškumo dalis, tu praturtini pasaulio suvokimą ir padedi žmogiškiems santykiams tapti garbingesniems ir autentiškesniems.“

Iš šv. Jono Pauliaus II „Laiško moterims“, skirto Pekino pasaulinei moterų konferencijai, vykusiai 1995 m. rugsėjį.

 

2021 03 08 


Atgal Atgal