Visų Šventųjų parapijos choristai vienijosi maldai rekolekcijose

Rekolekcijų akimirka

Kovo 3 dieną rekolekcijas choristams suorganizavęs klebonas kun. Gintaras Černius kartu su lenkų choro atstovu Weslavu puikiai suplanavo laiką, choristai jautėsi jaukiai artimoj aplinkoj, supo pakili susitikimo nuotaika ir rimtis. Širdingai Ačiū organizatoriams už lenkų ir lietuvių chorų subūrimą, dėmesį ir rūpestį.

Paskaitą skaitęs kun. Povilas Narijauskas puikiai perteikė Gavėnios temos mintis ir įdomius pamąstymus, analizavome Biblijos eilutes, aptarėme pasninko svarbą ir reikšmę kiekvieno gyvenime. Visi išgirdome kažką naujo, nes Gavėnios laikotarpis visuomet pasitiks kažkokia paslaptinga būtimi, kurią atrasime individualiai, nes atrodo klausome, bet ar visuomet išgirstame?

Adoracijos metu buvome visi drauge, bet kartu ir kiekvienas atskirai. Bažnyčioje jautėsi pagarbi šventumo energija. Paskendome savyje, jautėme Dievo artumą. Apmąstę savo poelgius, turėjome galimybę išpažinti nuodėmes, nusimesti slėgusią naštą, kad galėtume švęsti šv. Mišių auką.

Esu choristų gretose dar neseniai, tačiau labai gerai jaučiuosi giedodama Visų Šventųjų bažnyčioje. Nuostabi vadovė Evelina ir kolektyvas, artimos širdžiai giesmės, repeticijos – visiškas gėris. Rekolekcijose dalyvavau pirmą kartą. Galima šimtus kart išgirsti, tačiau būsi tikras tik išbandęs, išjautęs, atėjęs būti kartu su bendraminčiais. Ši patirtis ves ir lydės į aukštesnes savęs pažinimo ir nuoširdesnio bendravimo pakopas. Džiaugiuosi būdama choro dalimi, laukiu kitų metų choristų rekolekcijų, o šiuo metu trokštu mokytis, dalyvauti, patirti gyvenimą, dalintis šiluma, meile ir Dievo teikiamomis dovanomis.

 

Aleksandra Gudonienė

2018 03 13 


Atgal Atgal