Vysk. Arūno Poniškaičio pažintis su visa Visų Šventųjų parapijos bendruomene

J. E. Arūnas Poniškaitis Vilniaus Visų Šventųjų Šeimos paramos centre vienai iš ugdytinių padeda daryti namų ruošos darbus.


Vasario 17-ąją šv. Mišias aukojant J. E. vyskupui Arūnui Poniškaičiui su Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonu kun. Gintaru Černiumi ir kun. Daniel Narkun, pasibaigė mūsų parapijos kanoninė vizitacija, kurios metu Vyskupas susipažino su visa mūsų parapija: veiklomis, tarnystėmis, pastoracijomis. Parapijos tikintieji bendravo su Vyskupu įvairiais klausimais – dalijosi ir rūpesčiais, ir ateities planais bei viltimis.
Jo Ekscelencija nepamiršo ir mažųjų mūsų parapijiečių – lankėsi Visų Šventųjų Šeimos paramos centre, drauge pietavo ir net padėjo vaikams atlikti namų darbus, ką vaikai kasdien daro su Centro vadovėmis. Vaikai pasakojo, kad viena iš mėgstamiausių vaikų bažnytinių švenčių – Angelų sargų diena. Tądien visi piešia piešinius ir susitinka su Trečiojo policijos komisariato pareigūnais, kad padėkotų už tai, kad šie juos visada globoja ir padeda. Tuo taip pat įsitikino ir Vyskupas, apsilankęs III policijos komisariate – glaudus pareigūnų bendradarbiavimas ir su parapijos vaikais, ir su bendruomene tiek šventinėmis progomis, tiek kasdienėse situacijose, yra neabejotinai labai svarbus veiksnys, stiprinantis mūsų parapiją ir auginantis joje didesnį dėmesį, atjautą vienas kitam bei artimo meilę.
Taip pat J. E. Arūnas Poniškaitis aplankė parapijos teritorijoje gyvenančias ir tarnystę atliekančias Dievo Meilės misionieres – šv. Motinos Teresės seseris bei vieną iš keturių parapijos teritorijoje esančių mokyklų – Lietuvių namus, kuriuose mokosi ir gyvena vaikai iš 37 pasaulio šalių.

Vysk. A. Poniškaičio vizitas Lietuvių namuose. 2019


Daugiakultūriškumas netrukdo vaikams augti krikščioniškomis vertybėmis besiremiančioje mokyklos aplinkoje: mokytojų ir auklėtojų paskatinti mokiniai noriai mokosi tikybos, dalyvauja parapijos jaunimo veikloje, savanoriauja ir kitaip skleidžia užkrečiamą gerąją patirtį.
Norint aptarti parapijos dabartinę situaciją ir viziją buvo organizuojami susitikimai su parapijos pastoracine taryba, aptartos evangelizacijos, pastoracijos, tarnysčių, veiklų, jaunimo reikalų, sakramentų temos.
Esame labai dėkingi J. E. Arūnui Poniškaičiui už parodytą dėmesį, rūpestį, patarimus, pagalbą ir kartu praleistą laiką.
 

 

Svečiuojantis Vilniaus III policijos komisariate.

J. E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis kreipiasi į tikinčiuosius. Šv. Mišių akimirka Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje 2019 02 17.

Šv. Mišių akimirka Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje 2019 02 17.

 
Nuotraukos iš 2019 02 17 vykusių šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje. 
 

Atgal Atgal