Brangūs broliai ir seserys, šį paskutinį Liturginių metų sekmadienį Bažnyčia švenčia Kristaus – Visatos Valdovo ir Karaliaus iškilmę. Kristus – Karalius yra vienintelis Viešpats, kuriam visa paklūsta. Sekmadienio Evangelijoje girdėsime Jėzaus žodžius „Aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“. Mes visi esame Viešpaties mokiniai jei branginame tiesą, jei klausome Jo balso.
 
Šį sekmadienį melskimės už jaunus žmones. Popiežius Pranciškus šią dieną dedikavo ir jaunimui. Brangi bendruomene, šio sekmadienio mišiose kviečiame savo maldose prisiminti ir melstis už Kunigų seminarijos bendruomenę. Dėkojame už jūsų gerumą ir dosnumą, nes kartu šiandien Mišių metu renkamos aukos bus skiriamos kunigų seminarijos išlaikymui. 🙏

Atgal Atgal