Tradicinių giesmių valanda

Kviečiame minėti Vėlinių oktavą ir išėjusius artimuosius atminti senųjų lietuvių giesmių – kantičkų – sąskambiais. Lapkričio 4 d. po 18.30 val. Šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje giedos kantičkinių giesmių ansamblis „Bromos“.„Bromos“ – tai jauni žmonės, susibūrę gilintis į kantičkų tradiciją ir tyrinėti liaudiškojo pamaldumo praktikų. Kolektyvas susikūrė prieš vienerius metus, tačiau jo užuomazgos siekia dar prieš 5-6 metus prasidėjusius bendraminčių, ieškojusių alternatyvos choriniam giedojimui ar šlovinimo grupėms, susibūrimus. Giesmininkai – iš įvairių Lietuvos kampelių į sostinę suvažiavę studentai, jaunimo folkloro kolektyvų dalyviai, muzikantai. Tai etninę kultūrą pamilę žmonės, greta pasaulietinio folkloro trokštantys pažinti ir katalikiškąjį kultūros paveldą. Ansamblio vadovas – Matas Macevičius – istorikas, LMTA Meno teorijos (etnomuzikologijos specializacijos) magistrantas.
 
Kantičkų – iš senųjų maldynų giedamų giesmių – „Bromos“ mokosi klausydamiesi archyvinių įrašų, lygindami tekstų redakcijas, gilindamiesi į tekstų prasmes, studijuodami jų senovinę leksiką, atlikimo manierą ir specifiką. Vos per ne pilnus vienerius veiklos metus „Bromos“ jau išvyko į tautosakos ekspediciją, dalyvavo liaudiško giedojimo seminare „Giedu giesmelę“ Telšiuose, tarnavo Šv. Mišiose.
 
Tradicinių giesmių valandos metu skambės kantičkinės giesmės, parsivežtos iš 2022 m. rugpjūtį vykusios kolektyvo ekspedicijos Punsko krašte. Šiame gausiai lietuvių gyvenamame Lenkijos regione itin gaji giedojimo iš senųjų maldynų tradicija. Anksčiau paplitusi visoje Lietuvoje, tačiau šiuo metu gerokai apnykusi, Punsko krašte ji buvo tarsi „užkonservuota“ ir gyvuoja iki šių dienų. Ekspedicijos metu Žagarių, Vidugirių ir Pelelių kaimuose „Bromos“ dalyvių iš pateikėjų užrašytos giesmės sugrįžta į Lietuvą ir suskambės tradicinių giesmių valandoje.

Atgal Atgal