Lapkričio 20 d. – švenčiama Kristaus Karaliaus iškilmė. Tradiciškai šią dieną visos surinktos aukos yra skirtos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui.


Rektorius laiške, visos seminarijos bendruomenės vardu, dėkoja už aukas, kuriomis dosniai kiekvienais metais remiame seminariją. Taip pat perduoda padėką visiems, kurie meldžiasi už seminarijos bendruomenę ir prašo Dievo daugiau pašaukimų į kunigystę. Seminarijos bendruomenė per mokslo metus, kiekvieną šeštadienį Šv. Mišiose meldžiasi ir prisimena visus Seminarijos geradarius ir prašo jiems reikalingų Dievo malonių.


Šiuo metu seminarijoje mokosi 20 klierikų, 9 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Dar 5 kandidatai iš Vilniaus arkivyskupijos mokosi Kauno kunigų seminarijoje ir Telšių vysk. Borisevičiaus seminarijoje.


Atgal Atgal