Didysis Penktadienis (LT, PL)

BAŽNYČIA ATIDARYTA: nuo 12.00 iki 18.00

KRYŽIAUS PAGERBIMAS

 

GYVYBIŠKAI SVARBI RINKLIAVA ŠVENTAJAI ŽEMEI

 

2021 metų Didžiojo penktadienio rinkliava visiems tebūna proga nenusigręžti, nenuskubėti savo keliu ir neužmiršti Šventojoje Žemėje gyvenančių brolių ir seserų poreikių ir sunkumų. Nedalyvavimas šioje rinkliavoje, kad ir simbolišku solidarumo ir dalijimosi gestu, reikš, kad daugeliui to regiono krikščionių taps daug sunkiau atsispirti pagundai išvykti iš nesaugaus ir nestabilaus regiono, sunkiau tęsti Šventosios Žemės parapijų misiją, ugdymą krikščioniškose mokyklose ir užtikrinti socialinį įsipareigojimą visiems, kurie vargsta ir kenčia.

 

Paaukoti Šventajai Žemei galite apsilankę bažnyčioje privačiai.

Namuose esantys tikintieji galite pervesti auką Šventajai Žemei į parapijos sąskaitą:

Paaukokite Visų Šventųjų parapijai

Aukodami banko pavedimu paskirtyje nurodykite „Šventajai Žemei“. Visi aukojimai, atlikti per elektroninę bankininkystę 2021 04 02 bus skirti Šventajai Žemei.


WIELKI PIĄTEK

 

KOŚCIÓŁ OTWARTY: od 12.00 do 18.00

ADORACJA KRZYŻA

 

Trudne czasy wymagają większej solidarności

OFIARY NA ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ

 

Kard. Sandri podkreśla, że nasze czasy jeszcze bardziej potrzebują Miłosiernych Samarytan. Zachęca, by nie odwracać wzroku i nie ignorować potrzeb naszych braci, którzy żyją w Ziemi Świętej.

„Bez naszej pomocnej dłoni ich sytuacja będzie jeszcze gorsza i coraz trudniej będzie im się oprzeć pokusie emigracji z Bliskiego Wschodu” – pisze watykański hierarcha. Przypomina, że dzięki zbieranym rokrocznie środkom udaje się wesprzeć pracę duszpasterską, edukacyjną i medyczną Kościoła na tym terenie, a także stawić czoło najpilniejszym wyzwaniom socjalnym.

 

Ofiarę na Ziemię Świętą możecie złożyć w kościele

Wierni, którzy pozostaną w domu mogą złożyć ofiarę na konto parafialne:

Paaukokite Visų Šventųjų parapijai


Atgal Atgal