Gavėnios meto pamaldos: Kryžiaus kelias ir Graudūs verksmai 2022

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį 17.00 val. lenkų kalba ir 18.00 val. lietuvių kalba Visų Šventųjų bažnyčioje vyks Kryžiaus kelio procesija su apmąstymais ir maldomis.


Gavėnios laikotarpis išsiskiria ne tik Kryžiaus kelio procesija, bet dar ir Graudžių verksmų giedojimu. Visų Šventųjų bažnyčioje šių giesmių, apmąstančių Kristaus kančią, giedojimas vyksta kiekvieną gavėnios sekmadienį prieš šv. Mišias: 10.00 val. lenkų kalba ir 11.30 lietuvių kalba.

 


Atgal Atgal