Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

 

Gegužės mėnuo skirtas mūsų dangiškajai motinai – švč. Mergelei Marijai.

Gegužinės pamaldos – tradicinės pamaldos, vykstančios kiekvieną dieną visą gegužės mėnesį skirtos Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Jų metu giedama Mergelės Marijos litanija, skaitomos maldos ir užbaigiama tradicine giesme „Sveika, Marija, Motina Dievo“. Gegužinės pamaldos vyks visą gegužės mėnesį 30 min. prieš šv. Mišias:

Šiokiadieniais
17.00 val. lenkų k.
18.00 val. lietuvių k.

Šeštadieniais
8.30 val. lenkų k.
9.30 val. lietuvių k.

Sekmadieniais
10.00 val. lenkų k.
11.30 val. lietuvių k.


Atgal Atgal