Grabnyčios 2023

Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimo (Grabnyčios) šventė. Per Grabnyčias taip pat minima pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Melsimės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Mišių metu bus laiminamos tikinčiųjų atsineštos žvakės. Žvakių galėsite įsigyti ir bažnyčioje prieš Šv. Mišias.Atgal Atgal