Jaunimo sutaikinimo pamaldos Visų Šventųjų parapijoje 2023

🟣 Balandžio 1 d. 12.00 val. sutaikinimo pamaldos jaunimui lietuvių kalba.
🟣 Balandžio 1 d. 14.00 val. sutaikinimo pamaldos jaunimui lenkų kalba.

Tai pamaldos, skirtos mums kiekvienam įžengiant į Didžiąją Velykų savaitę.
Apeigų metu visi tikintieji drauge pasirengia išpažinčiai:
 
-meldžiamasi į Šventąją Dvasią, prašant pažinti savo nuodėmes;
-skaitoma Sąžinės sąskaita;
-ruošiamasi Gailesčio aktui ir pasiryžimui nebenusidėti;
-atliekama asmeninė išpažintis ir dėkojama už gautą atleidimą.

Laukiame Jūsų visų Sutaikinimo pamaldose.
Pasikvieskite artimuosius, draugus ir pažįstamus vaikus bei jaunimą.

Atgal Atgal