Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės)

Birželio 11 dieną (sekmadienį) bus minima Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, dar kitaip vadinama Devintinėmis. Šios šventės ištakos – Didysis Ketvirtadienis, kai Kristus įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą, kuriame paliko pats save, duonoje savo Kūną, o vyne savo Kraują. Minint šį įvykį bus einama Eucharistijos procesija iš Arkikatedros link Aušros Vartų, pradžia 13:30 val. prie Vilniaus Arkikatedros.

Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka, 9 ir 12 val. lietuvių kalba, 10.30 val. lenkų kalba. Birželinės pamaldos, kurių metu bus giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija vyks 20 min. prieš kiekvienas sekmadienio Šv. Mišias. Kviečiame jungtis į maldą Jums priimtinais būdais.


Atgal Atgal