Kristaus paaukojimas, Šv. Blažiejus, Šv. Agota 2024

Vasario 2 d. Bažnyčioje švenčiama Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė.

Grabnyčios primena Jėzaus paaukojimą šventykloje pagal Mozės įstatymą, jis buvo pašvęstas Dievui praėjus aštuonioms dienoms po gimimo, o 40-tą dieną atneštas į šventyklą, kur buvo duota atpirkimo auka.

Šią dieną minima ir pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Melsimės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.

Šv. Mišių metu bus laiminamos tikinčiųjų atsineštos žvakės. Žvakių galėsite įsigyti ir zakristijoje prieš Šv. Mišias.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vasario 3 d. minimas šv. Blažiejus, kankinys.
 
Šv. Blažiejus mirė apie 315–316 m., buvo gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai.
 
Dėl šio šv. Blažiejaus stebuklo Šv. Mišių metu žvakės naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų bei kitų susijusių ligų. Šią dieną meldžiamės už šiuos ligonius ir prašome jiems išgijimo ir Viešpaties palaimos.
 
Šv. Mišių metu bus dedamos žvakės, sukryžiuotos ant gerklės ir taip laiminama nuo minėtųjų ligų.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vasario 5 d. Bažnyčioje minima Šv. Agota. 
 
Pasakojama, kad Agota 250-aisiais mirė kankinama ant iš lėto degančios ugnies. Praėjus lygiai metams po jos mirties, Katanijos miestui kilo grėsmė staigiai išsiveržus ugnikalniui, gyventojai ėmė šauktis kankinės užtarimo ir lava sustojo prie miesto sienų.
 
Šv. Agotos minėjimo dieną laiminama duona, kuri manoma, kad saugo nuo ugnies pavojų, gaisrų.
 

Atgal Atgal