Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės)

Gegužės 21 dieną (sekmadienį) bus minima Kristaus žengimo į dangų iškilmė (Šeštinės). Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka, 9 ir 12 val. lietuvių kalba, 10.30 val. lenkų kalba. Švč. M. Marijos litanija giedama 8:40 val. Rinkliavos metu surinktos lėšos bus skiriamos krikščioniškai žiniasklaidai, kviečiame prisidėti.

 


Atgal Atgal