Naujų mokslo metų pradžia 2022

Sveikiname visus parapijiečius su mokslo ir žinių diena, su nauja pradžia – ką beveiktumėm, ką bepradėtumėm, likime su malda. Rugsėjo 4 d. sekmadienį, kviečiame visus moksleivius, studentus ir jų tėvus, mokytojus, dėstytojus ir visą akademinę bendruomenę drauge pradėti naujus mokslo metus šv. Mišiomis:
 
09.00 lietuvių kalba kartu su šv. Motinos Teresės seserimis
10.30 lenkų kalba
12.00 lietuvių kalba
 

Rugsėjo 4 d. taip pat švęsime šventosios Motinos Teresės iš Kalkutos atlaidus, melsimės šventosios užtarimo sau ir viesiems pasaulio stokojantiesiems duonos, teisingumo, pažinimo ar meilės, prašysime užtarimo ir stiprybės Dievo Meilės misionierių kongregacijai visame pasaulyje, o ypač Visų Šventųjų parapijoje gyvenančioms ir tarnaujančioms vienuolėms, sekančioms šv. Teresės pavyzdžiu. https://vvsventujuparapija.lt/aktualu/sv-tereses-is-kalkutos-atlaidai-2022/


Atgal Atgal