Pelenų trečiadienis 2023

 

Vasario 22 d. – Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms.
 
Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti ir tikėti Evangeliją.
 
Pelenų trečiadienis ir visi Gavėnios penktadieniai yra pasninko dienos.

Popiežiaus Pranciškaus Žinią šių metų Gavėniai: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,534

Atgal Atgal