Pelenų trečiadienis ir Graudūs verksmai

Vasario 14 d. – Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms.
 
Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti ir tikėti Evangeliją. Pelenų trečiadienis ir visi Gavėnios penktadieniai yra pasninko dienos.
 
Taip pat kviečiame jungtis į Graudžių verksmų maldos laiką sekmadieniais 11.40 val., prieš Šv. Mišias.

Atgal Atgal