Pirmoji Komunija 2022


Svetainė skirta Pirmai Išpažinčiai ir Komunijai besiruošiantiems vaikams.


Nuo 2022 m. rugsėjo 18 d. prasideda vaikų, norinčių pasiruošti pirmai Šv. Išpažinčiai ir pirmai Šv. Komunijai, registracija. Registruojami vaikai besimokantys ketvirtose ar vyresnėse klasėse. Registracija truks iki spalio 23 d. sekmadieniais zakristijoje nuo 1000 val. iki 1300 val.

Ateinant registruotis su savimi turėkite Krikšto pažymėjimo kopiją ir anketą.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su vaikais, tėveliais (globėjais) prasidės Šv. Mišiomis spalio 23 d. 14 val. Po jų parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus ir atsakys į klausimus.


ANKETA IR ATMINTINĖ


Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS 2022 m. spalio pabaigoje ir tęsis iki 2023 m. gegužės pabaigos.

Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišių aukoje, Adventui ir Gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą. 


Atgal Atgal