Rugsėjo 14 d. – Maldos už Ukrainą diena

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už Ukrainą diena. Ši diena – Šv  Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais (žr. prisegtuką). Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu.


Ukrainos Romos katalikų vyskupų konferencija 2021 m. lapkričio mėn. plenarinėje sesijoje nusprendė 2022-uosius paskelbti Šventojo Kryžiaus metais. Metų šūkis: „Išganymas yra kryžiuje“.

Šių metų pradžia buvo numatyta pirmąjį gavėnios sekmadienį (kovo 2 d.). Dieviškoji Apvaizda padarė taip, kad Kryžiaus metai Ukrainai prasidėjo šiek tiek anksčiau, vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainos teritoriją. Nuo tada Ukrainos žmonės eina savo kryžiaus kelią.

„Praėjusių metų lapkritį, klausydamiesi Šventosios Dvasios įkvėpimo, mes suvokėme, kad 2022-ieji metai Ukrainoje turėtų būti skirti Šventojo Kryžiaus slėpiniui pagilinti. Nuo vasario 24 d., nuo tada, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes einame skausmingu kryžiaus keliu, kuriame kenčia nekalti žmonės, yra sužeidžiami ir žudomi, yra daug blogio, daug kančių! Šiuo metu kaip niekada aštriai jaučiame, kas yra smurtas prieš nekaltuosius, kas yra nekaltųjų nukryžiavimas. Dabar labiau nei bet kada suprantame Jėzų Kristų Jo Kryžiaus kelyje, suprantame Jo kančią ir mirtį kaip nekalto Avinėlio, kurį nukryžiavo žmonės, pasišventę tarnauti blogiui“, – iš 2022 m. kovo 6 d. episkopato laiško, paskelbto Šventojo Kryžiaus metų pradžios proga.

Šventojo Kryžiaus metai bus užbaigti iškilminga Šventąja liturgija ir Kryžiaus keliu, kuriame dalyvaus visi Ukrainos Romos katalikų vyskupai, 2022 m. rugsėjo 14 d. Viešpaties kančios šventovėje Šarhorode, Maldos už Ukrainą visoje Europoje dieną.


Atgal Atgal