„Šeimų draugystė” Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje


Vilniaus Visų Šventųjų parapija ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių integravimosi visuomenėje. Kviečiame atsiliepti visus, kurie norėtų užmegzti draugystę su nuo karo bėgančiais ukrainiečiais, taip pat tuos, kurie esate priėmę pas save ar palaikote santykius su ukrainiečių šeimomis.  Lietuvių šeimos (ar pavieniai asmenys) susidraugautų su ukrainiečių šeimomis (ar pavieniais asmenimis). Susidraugautų, tai reiškia – palaikytų ryšį ir megztų draugiškus santykius, suteiktų reikalingą administracinę ar komunikacinę pagalbą, pasiūlytų laisvalaikio veiklą, bei suteiktų jiems paprastą žmogišką priėmimą.


Kaip veikia programa:
  • Ukrainiečių ir lietuvių šeimos/ asmenys užpildo anketą;
  • Programos koordinatoriai pagal pomėgius, amžių ir kitus kriterijus lietuvių šeimai, asmeniui priskiria ukrainiečių šeimą, asmenį;
  • Parapijų bendruomenių šeimos / asmenys, norintys bendrauti su ukrainiečiais, išsamiai supažindinimi su projektu;
  • Supažindinamos šeimos;
  • Parapijoje bus organizuojami susitikimas ukrainiečių ir lietuvių šeimoms / asmenims.
 
Lietuvių šeima įsipareigotų:
  • Kartu leisti laisvalaikį (1 k./sav. pradžioje draugystės (t. y. 2 mėn.), vėliau pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 k./2 sav.).
  • Padėti spręsti iškylančius sunkumus ukrainiečiams.
  • Kartu dalyvauti parapijos bendruomenės organizuojamuose susitikimuose – šventėse (1 k./mėn.) ir Vilniaus arkivyskupijos Carito renginiuose (1 k./3 mėn.) (tą mėnesį nevyksta renginys parapijoje).

ANKETA, norintiems prisidėti prie programos.

 


Atgal Atgal