Spalis – rožinio mėnuo

Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdama Dievo Motiną, Visuotinė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Tad kviečiame ir mes kasdien pusvalandį prieš Šv. Mišias kartu melstis Rožinį Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje. Negalintiems ateiti šiuo metu, raginame melstis namuose.
Šv. Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Mariae primena, kad kalbėti rožinį – tai kontempliuoti svarbiausius Kristaus gyvenimo slėpinius, o labiau pažindami Jėzų – artėjame prie Jo Širdies, geriau pažįstame save ir kitą.

Atgal Atgal