Šv. Teresės iš Kalkutos atlaidai 2022

Kviečiame rugsėjo 4 d., (sekmadienį) visus tikinčiuosius pirmą kartą Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje švęsti šv. Motinos Teresės iš Kalkutos atlaidus!

Šv. Motina Teresė iš Kalkutos minima Rugsėjo 5 d.. Visų Šventųjų bažnyčioje atlaidai perkeliami į artimiausią sekmadienį – rugsėjo 4 d.  Šv. Mišios – įprasta sekmadienio tvarka:

09.00 lietuvių kalba. kartu su Šv. Motinos Teresės seserimis
10.30 lenkų kalba
12.00 lietuvių kalba

Melsimės Šventosios užtarimo sau ir viesiems pasaulio stokojantiesiems duonos, teisingumo, pažinimo ar meilės, prašysime užtarimo ir stiprybės Dievo Meilės misionierių kongregacijai visame pasaulyje, o ypač Visų Šventųjų parapijoje gyvenančioms ir tarnaujančioms vienuolėms, sekančioms šv. Teresės pavyzdžiu. 

Primename, kad mūsų bažnyčia vienintelė Lietuvoje, saugo Šventosios relikvijas. Džiaugdamiesi šv. Teresės relikvijomis turime ypatingą progą prašyti mūsų laikų šventosios globos ir užtarimo. Relikviją visada galima aplankyti Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, senamiestyje, nepamirškime paskatinti to daryti artimųjų ar tų, kurių šv. Teresė laukia.


Būtinos sąlygos gauti atlaidus:

  • Pamaldžiai aplankyti Visų Šventųjų bažnyčią,
  • Sukalbėti „Viešpaties maldą“ ir „Tikėjimo išpažinimą“,
  • Atsisakyti bet kokio prisirišimo prie nuodėmės, net ir lengvos,
  • Išpildyti 3 įprastines sąlygas: atlikti sakramentinę išpažintį, priimti Eucharistinę Komuniją bei pasimelsti popiežiaus intencijomis.

Sunkūs ligoniai bei kiti, kurie dėl svarbių priežasčių negali išeiti iš namų, visuotinius Atlaidus gali gauti ir dvasiškai vienydamiesi su bažnyčioje esančiais bei kai tik galės – atlikdami kitas būtinas sąlygas.


Atgal Atgal