Visų Šventųjų bendruomenės centro rekonstrukcija 2022 m. rugpjūtis

Visų šventųjų bendruomenės centro rekonstrukcijos darbai įsibėgėjo! Tolimesniems remonto darbams labai reikalinga parapijiečių parama todėl likusio rugpjūčio mėn. šventų Mišių metu surinktos aukos bus skirtos prisidėti prie remonto išlaidų. Iki šiol didžiąja dalimi prie renovacijos prisidėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir Europos Sąjungos fondas, tačiau dėl didelio medžiagų ir darbų pabrangimo reikalinga ir parapijiečių finansinė pagalba. Galintys papildomai prisidėti prie mūsų visų bendruomenės namų rekonstrukcijos, galite paaukoti lėšų pervesdami jų į banko sąskaitą arba bažnyčioje.

 
Paramos gavėjas: VILNIAUS VISŲ ŠVENTŲJŲ PARAPIJA (oficialus pavadinimas)
Atsiskaitomoji sąskaita: LT232140030002658197
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191312719
Adresas: Rūdninkų g. 20/1, LT-01135 Vilnius
Bankas: Luminor Bank AS
Banko kodas: 40100
SWIFT: NDEALT2X
 
Dėkojame Dievui už visų parapijiečių pagalbą. Ačiū už maldas ir pagalbą aukomis 🙏🏼
 


Rugpjūčio mėn. 
Gruodžio mėn.
Balandžio mėn.
Kovo mėn.
Šiuo metu Visų Šventųjų Bendruomenės namuose veikia tarnysčių grupės:

• Visų Šventųjų šeimos paramos centras

• Vaikų dienos centras

• Mamų grupė

• Jaunimo grupė

• 5 chorai

• Maldos grupė – Marijos legionas

• Maldos grupė – Motinos maldoje

• Maldos grupė – Flos Carmeli

• AA grupės

• NA grupė

Bendruomenės namai skirti visiems parapijiečiams, kurių bendrystė paremta pagalba vieni kitiems:

• ieškantiems paguodos;

• kenčiantiems vienatvę;

• patiriantiems dvasinį, moralinį, fizinį skurdą, socialinę atskirtį;

• šilto bendravimo stokojantiems;

• tiems, kam reikalinga kompiuterinių, teisinių žinių pagalba;

• išgyvenantiems Dievo pilnatvę;

• norintiems pasidalinti dvasinėmis dovanomis, patirtimi, žiniomis;

• trokštantiems pagelbėti dvasiškai ir fiziškai stokojantiems.


Bendruomenės centro tikslas:

• ugdyti parapijiešių dvasinį augimą

• siekti parapijiečių vidinio atsivertimo skleidžiant Kristaus mokymą

• skątinti tikinčiųjų bendruomenės sąmoningumą bažnyčios valdyme

• stiprinti, plėsti parapijos veiklas

• pritraukti kuo daugiau veiklių, motyvuotų parapijiečių

• burti pasiaukojančių ištikimų savanorių ratą

• jautrinti bendruomenę stokojantiems

• mokyti atpažinti dvasinį skurdą

• skatinti norą dalintis, šelpti

• ugdyti mecenatystę.


Bendruomenės centro uždaviniai:

• Pritaikyti BC patalpas parapijos veikloms

• Įkurti patogias izoliuotas patalpas parapijiečių sielovadai, mokymams

• Įrengti patalpas su šiuolaikine multimedijos įranga paskaitoms, konferencijoms

• Įrengti buitines patalpas pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais (sanitariniai mazgai, virtuvėlė)

• Įrengti rekreacines zonas bendravimui, agapėms (bibioteka, svetainė)

• Įrengti saviugdos, socialinių įgūdžių, kompiuterinio raštingumo lavinimo patalpas (kūrybinės dirbtuvės).

 

Bendruomenės centras – atviras visiems! Patalpos skirtos konferencijoms, susirinkimams, šventėms. Esame atviri visiems geros valios žmonėms, vystantiems krikščioniškas veiklas.


Dėl patalpų užimtumo teirautis:

Lina Bastienė

8 698 32370

lina.bastienė@gmail.com


Atgal Atgal