Advento vainiko žvakių maldos

Advento simbolis – vainikas, su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius. Taigi Advento vainikas – tai savotiškas kalendorius, kuris ženklina artėjančią Kalėdų šviesą – su kiekvienu Advento sekmadieniu vainikas vis šviesesnis. Kviečiame kartu su šeima melstis prie Advento vainiko, kiekvieną sekmadienį uždegant po naują žvakę. Prasminga šiai apeigai suburti visą šeimą ir žvakės uždegimą pradėti malda.


Pirmasis advento sekmadienis nurodo į Viltį. Žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jėzaus atėjimą. Malda uždegant pirmąją žvakę:

Šis vainikas su keturiomis žvakėmis – tai Advento simbolis. Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Adventas – trumpiausios metų dienos ir ilgiausios naktys, todėl ir mes patys dabar pasiilgstame šviesos, mokomės ją branginti ir dėkoti už ją pasaulio Kūrėjui. Melskime dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų šį Advento vainiką ir mūsų pastangas parengti savo širdis Jo Sūnaus atėjimui.


Antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą. Žiebiama Betliejaus žvakė, primenanti apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų. Malda uždegant antrąją žvakę:

Uždegdami antrąją Advento žvakę, mes prisimename savo tikėjimo protėvių giesmę: „Viešpatie, Tavasis žodis yra šviesa mano žingsniams žibintas, šviesa mano takui“. Amžinasis Dievas ir šiandien nepaliauja kalbėjęs mums ir laukęs mūsų atsako. Mes meldžiame sau atvirumo bei drąsos priimti Dievo žodį ir pagal jį gyventi. Mes pasitikime Viešpaties pažadu nuskaidrinti gaubiančias žemę sutemas ir atnaujinti žmonijos veidą.


Trečiasis kreipia Džiaugsmo link. Žiebiama piemens žvakė, primenanti pasaulio patirtą džiaugsmą gimus Kristui. Malda uždegant trečiąją žvakę:

Šiandien įsižiebs dar viena žvakė Advento vainike. Dar daugiau šviesos pasklis aplinkui. Bažnyčia džiaugdamasi šiandien mums skelbia, kad Viešpats yra arti. Prašykime malonės, kad galėtume pajusti Kristaus artumą, jo meilę ir bičiulystę. Kiekviena gyvenimo akimirka mums dovanoja susitikimą su Kristumi. Kai klausomės jo žodžių, kai mylime vienas kitą, kai drauge meldžiamės ir dalijamės šventąją Eucharistijos duona, Jis yra su mumis.


Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ramybę. Žiebiama angelo žvakė, primenanti angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“. Malda uždegant ketvirtąją žvakę:

Šį sekmadienį degs visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklas. Kaip šie žiburiai vienas po kito skleidė tarp mūsų šviesą, taip ir mes patys esame pašaukti gerumo spinduliais persmelkti pykčio, neapykantos, susvetimėjimo tamsybes. Tik tada pasaulis pažins ir priims Kristų, kai mes kiekvienas tapsime „šviesos vaikais“ ir savo gyvenimu liudysime Dievo gailestingumą ir meilę.


 


Atgal Atgal