Šv. Motinos Teresės seserys Lietuvoje jau 25-erius metus

Dievo Meilės Misionierės (MC – Missionaries of charity) – tai vos prieš kelis metus paskelbtos šventąja Motinos Teresės 1950 m. Indijoje įkurta bendruomenė, kurios charizma – Trokštu. Šis Kristaus žodis prieš mirtį nusako visą seserų kongregacijos misijos esmę – numalšinti Jėzaus troškimą sielų meilės.

„Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų mano brolių – man padarėte.“

Kiekviename žmoguje matydamos Kristaus Veidą, misionierės tarnauja vargšams, tačiau šiuo žodžiu neapribojama nuo finansinio nepritekliaus kenčiančių žmonių sąvoka. Vargšai – žmonės, kurių sielų meilės trokšta Kristus. 

Šių metų sausio 5 d. įprastai vadinamos Šv. Motinos Teresės seserys šventė 25 metų jubiliejų Lietuvoje, šia proga Seserų namuose buvo aukojamos šv. Mišios. J. E. Gintaras Grušas sakė prisimenąs, kai važiavo pasitikti pirmųjų Dievo Meilės Misionierių ir susitiko su jomis Vilniaus stotyje bei pasakojo, kaip Lietuvai trūko Motinos Teresės bendruomenės čia, Lietuvoje. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius, visos parapijos vardu, pasveikino Misionieres ir išsakė džiaugsmą, jog Kongregacija yra aktyvi ir atvira Visų Šventųjų parapijos dalis.

Gerbdami Dievo Meilės Misionierių kuklumo įsipareigojimą, nepublikuojame tam tikrų nuotraukų ir neteikiame jokios kitos informacijos apie Seserų veiklą, bet kviečiame nelikti abejingais – gal norėsite būti savanoriais ir bičiuliais Seserų namuose, gal sutikę bažnyčioje pasisveikinsite ir pasveikinsite Kongregacijos jubiliejaus proga, o galbūt rasite laiko pasimelsti.

Kaip Seserys dažnai sako atsisveikindamos – pray for us… Juk malda vieniems už kitus, tai mūsų parapijos bendruomenę vienijanti jėga.
 


Atgal Atgal