Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Aktualu
Atgarsiai
Vysk. Arūno Poniškaičio pažintis su visa Visų Šventųjų parapijos bendruomene

Vasario 17-ąją šv. Mišias aukojant J. E. vyskupui Arūnui Poniškaičiui su parapijos klebonu kun. Gintaru Černiumi ir kun. Daniel Narkun, pasibaigė mūsų parapijos kanoninė vizitacija, kurios metu Vyskupas susipažino su visa mūsų parapija: veiklomis, tarnystėmis, pastoracijomis. Parapijos tikintieji bendravo su Vyskupu įvairiais klausimais – dalijosi ir rūpesčiais, ir ateities planais bei viltimis.

Skaityti plačiau >
Naujininkų mokykla Vasario 16-ąją šventė šv. Mišiomis

<…> Sakytame pamoksle kunigas palygino dvi viena šalia kitos esančias šventes – Šv. Valentino dieną ir Vasario 16-ąją. Širdin įstrigo pasakytos mintys, kad tik meilės dėka šiandien esame laisvi ir tik su meile atlikti darbai yra prasmingi. Ir kiekvienas iš mūsų esame labai svarbūs, nes viskas prasideda nuo mūsų, nuo mūsų pačių priklauso, kokioje Tėvynėje gyvename.

Skaityti plačiau >
Kol vaikai mokosi, arba kai Alijošius sutiko Rožę...

Sausio 20 d., sekmadienį, Visų šventųjų parapijos salėje vyko antroji tėvų, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai, katechezė. Jos metu turėjome viešnią iš Lietuvos šeimos centro – grupių terapeutę Vijoletą Vitkauskienę. Kartu su tėveliais aptarėme tarpusavio ryšio svarbą – Vijoleta ypatingai pabrėžė, kad šeimoje ryšys tarp tėčio ir mamos yra pats svarbiausias ir jį reikia puoselėti.

Skaityti plačiau >