Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Aktualu
Atgarsiai
Naujininkų mokyklos bendromenė Vasario 16-ąją minėjo Visų Šventųjų bažnyčioje

Naujininkų mokykla turi gražią tradiciją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėti Visų Šventųjų bažnyčioje. Tad ir šiandien, vasario 14 d., visi rinkosi į šventąsias Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas kun. G. Černius. Visuotinėje maldoje mokyklos bendruomenė meldėsi, kad Lietuvos valstybėje, šeimose ir mokykloje vyrautų vienų kitiems pagarba ir supratimas, susitelkimas bendram darbui siekiant žinių ir dvasinio tobulėjimo…

Skaityti plačiau >
Kristaus Paaukojimo dieną atsisveikinome ir su kalėdiniu laikotarpiu

Vasario 2 d., šventėme Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) dieną, kuri mums primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus Gimimo, Juozapas ir Marija atnešė Jėzų kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. klebonas Gintaras Černius, buvo šventinamos grabnyčių žvakės, simbolizuojančios Kristaus pasaulio šviesą. 

Šią dieną taip pat atsisveikinome su kalėdiniu laikotarpiu.

 

Skaityti plačiau >
Švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

2019 rugsėjo 30 d. Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis, kuriuo norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 

Skaityti plačiau >