Aktualu

Šv. Mišių tvarka šventiniu laikotarpiu

Šv. Mišių tvarka šventiniu laikotarpiu Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje lietuvių ir lenkų kalbomis.

Skaityti plačiau >
Sveikiname kleboną su gimtadieniu

Šiandien, gruodžio 20-ąją, mūsų parapijos klebonas Gintaras Černius švenčia gimtadienį. Linkime šviesios Dievo palaimintos kelionės, kilnių darbų ir drąsių idėjų.

Vyno šventinimas

Gruodžio 27-ąją, apaštalo evangelisto šv. Jono šventės dieną, pagal seną bažnyčios tradiciją,                   šv. Mišių metu bus šventinamas vynas

Šlovinkime Viešpatį giesmėmis

Gruodžio 26 d. 14 val. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje vyks įvairių konfesijų šv. Mišių koncertinis atlikimas  „Šlovinkime Viešpatį giesmėmis“. Maloniai kviečiame. 

Skaityti plačiau >
Kalėdaičiai

Nuo lapkričio 27 d. (pirmojo advento sekmadienio) bus laiminami kalėdaičiai, kuriais dalinsimės prie šv. Kūčių stalo.

Kalėdaičių (vaikams – net spalvotų!) bus galima įsigyti bažnyčioje.

Skaityti plačiau >
Susitaikinimo pamaldos
Susitaikinimo pamaldos 2016 gruodžio 14–15 d.

Susitaikinimo pamaldos lietuvių kalba – gruodžio 15 d. 18:30 val., lenkų kalba – 14 d. 17:30 val.

Skaityti plačiau >
Spektaklis "Karolio reikalas"

Jaunimo teatras, kuris veikia prie Visų Šventųjų bažnyčios, kviečia į spektaklį „Karolio reikalas“, kuris įvyks lapkričio 24 d. 19.30 val. Visų Šventųjų bažnyčios parapijos namų salėje.

Skaityti plačiau >
Sutvirtinimo sakramentas 2016

Visus, norinčius priimti Sutvirtinimo sakramentą, maloniai kviečiame lapkričio 16 dieną 18:30 val. į šv. Mišias mūsų parapijoje, o po jų – į pirmąjį susitikimą, vyksiantį zakristijoje. 

Vilniaus Visų Švnetųjų Mišių laikas, pamaldų laikas
Pamaldų laikas

Nuo lapkričio 14 d. mūsų bažnyčioje šiokiadieniais (I –V) šv. Mišios
lenkų kalba – 17:30 val., lietuvių kalba – 18:30 val.