Aktualu

Vilniaus Visų Švnetųjų Mišių laikas, pamaldų laikas
Pamaldų laikas

Nuo lapkričio 14 d. mūsų bažnyčioje šiokiadieniais (I –V) šv. Mišios
lenkų kalba – 17:30 val., lietuvių kalba – 18:30 val.

Sveikiname parapijos chorus su Šv. Cecilijos diena

Šv. Cecilijos dieną sveikiname mūsų parapijos chorus, šlovinančius Dievą įkvepiančiomis giesmėmis. Telaimina, brangieji, jūsų tarnystę Viešpats ir šv. Cecilijos užtarimu teneša į jūsų namus džiaugsmą, meilę ir ramybę!

Kryzius
Nuo lapkričio 2 d. iki 9 d. – maldų už mirusiuosius aštuondienis (oktava).

Nuo lapkričio 2 d. iki 9 d. – maldų už mirusiuosius aštuondienis (oktava).Gedulingos šv. Mišios kiekvieną oktavos vakarą 18.00 val.

Sakramentas
Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Kviečiame kartu nuo lapkričio mėnesio ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.
Registracija visą spalio mėnesį prieš ir po 12 val. šv. Mišių zakristijoje.

Skaityti plačiau >
Komunija
Vaikų, norinčių ruoštis Pirmajai šv. Komunijai, ir jų tėvelių DĖMESIUI!

Vaikų, norinčių ruoštis Pirmajai šv. Komunijai, ir jų tėvelių DĖMESIUI!
2016 m. lapkričio mėnesį Visų Šventųjų bažnyčioje prasidės pamokėlės, padėsiančios jauniesiems parapijiečiams priimti Pirmąją šv. Komuniją.

Skaityti plačiau >