Atgarsiai

Kovo 25-ąją vienykimės maldoje „Tėve mūsų“

Trečiadienį, kovo 25 dieną, 13.00 val. Lietuvos laiku, popiežius Pranciškus visus krikščionis ir visų Bažnyčių vyresniuosius pakvietė kreiptis į Aukščiausiąjį ir sukalbėti maldą, kurios išmokė pats Viešpats.

„Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą bendrai sukalbėti Viešpaties maldą Tėve mūsų kartu su Šventuoju Tėvu ir viso pasaulio krikščionimis trečiadienį 13 valandą <…>

Skaityti plačiau >
Šv. Ignaco Lojolos laiškas dėl koronaviruso nerimaujantiems žmonėms

Brangūs žmonės žemėje,

matau, jog jums sunku rasti tinkamą laikyseną koronaviruso atžvilgiu. Tai nėra keista. Per pastaruosius kelis dešimtmečius mokslas padarė tokią pažangą, kad jūs tikėjotės, jog kiekvienos problemos sprendimą galima rasti akimirksniu. Dabar visame pasaulyje tampa aišku, kad tai yra iliuzija. Daugeliui iš jūsų tai kelia sąmyšį.

Skaityti plačiau >
Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

Dalinamės Lietuvos vyskupų laišku Gavėnios metui (paskelbtu 2020 02 18) ir kviečiame nepamiršti kasdien maldoje melstis ir už savo, Visų Šventųjų, parapiją, kleboną kun. Gintarą, kunigą Danielių ir visus tikinčiuosius, kad mus visus ir mūsų artimuosius kasdien lydėtų Viešpaties stiprybė ir malonė. „Brangūs broliai ir seserys, esame Gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau. 

Skaityti plačiau >
Naujininkų mokyklos bendromenė Vasario 16-ąją minėjo Visų Šventųjų bažnyčioje

Naujininkų mokykla turi gražią tradiciją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėti Visų Šventųjų bažnyčioje. Tad ir šiandien, vasario 14 d., visi rinkosi į šventąsias Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas kun. G. Černius. Visuotinėje maldoje mokyklos bendruomenė meldėsi, kad Lietuvos valstybėje, šeimose ir mokykloje vyrautų vienų kitiems pagarba ir supratimas, susitelkimas bendram darbui siekiant žinių ir dvasinio tobulėjimo…

Skaityti plačiau >
Kristaus Paaukojimo dieną atsisveikinome ir su kalėdiniu laikotarpiu

Vasario 2 d., šventėme Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) dieną, kuri mums primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus Gimimo, Juozapas ir Marija atnešė Jėzų kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. klebonas Gintaras Černius, buvo šventinamos grabnyčių žvakės, simbolizuojančios Kristaus pasaulio šviesą. 

Šią dieną taip pat atsisveikinome su kalėdiniu laikotarpiu.

 

Skaityti plačiau >
Švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

2019 rugsėjo 30 d. Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis, kuriuo norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 

Skaityti plačiau >
Koncertas Trijų Karalių išvakarėse

Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) šventės išvakarėse, sausio 5 d., po 12 val. šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios tikintiesiems solistė Emilė Elena Dačinskaitė ir koncertmeisterė Raminta Gocentienė dovanojo kupiną džiugesio koncertą.

Mūsų parapijoje jau tradicija tampa antrąjį Kalėdų sekmadienį švęsti po šv. Mišių klausantis koncerto. Ši džiaugsmo valanda – lyg padėka už Jūsų aukas, kurias skyrėte Advento laikotarpiu…

Skaityti plačiau >
Šv. Kalėdų sulaukus

Gruodžio 24-osios vakarą iškilmingose Piemenėlių šv. Mišiose, melsdamiesi už Viešpaties Gimimą ir mūsų atsinaujinimą bei prašydami Dievo stiprybės, atjautos, nuolankumo, tikrumo ir neblėstančio tikėjimo, nešėme ant Išganytojo Altoriaus atnašas: degančią carito žvakę – simbolį šviesos ir šilumos, kurią gauname, kai savo dėmesiu ir auka pasidaliname su vargstančiaisiais…

Skaityti plačiau >
Saugus eismas - ne tik taisyklės

Trečiąjį Advento sekmadienį prieš 15 val. šv. Mišias Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje mus aplankė Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė. Nors pilną darbovietės ir pareigybių aprašymą mūsų mažiesiems parapijiečiams būtų nelengva suprasti, bet inspektorė Aistė apie elgesį gatvėje kalbėjo itin suprantamai ir paprastai.

Skaityti plačiau >