Atgarsiai

Kol vaikai mokosi, arba kai Alijošius sutiko Rožę...

Sausio 20 d., sekmadienį, Visų šventųjų parapijos salėje vyko antroji tėvų, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai, katechezė. Jos metu turėjome viešnią iš Lietuvos šeimos centro – grupių terapeutę Vijoletą Vitkauskienę. Kartu su tėveliais aptarėme tarpusavio ryšio svarbą – Vijoleta ypatingai pabrėžė, kad šeimoje ryšys tarp tėčio ir mamos yra pats svarbiausias ir jį reikia puoselėti.

Skaityti plačiau >
Šv. Motinos Teresės seserys Lietuvoje jau 25-erius metus

Kiekviename žmoguje matydamos Kristaus Veidą, misionierės tarnauja vargšams, tačiau šiuo žodžiu neapribojama nuo finansinio nepritekliaus kenčiančių žmonių sąvoka. Vargšai – žmonės, kurių sielų meilės trokšta Kristus. Šių metų sausio 5 d. įprastai vadinamos Šv. Motinos Teresės seserys šventė 25 metų jubiliejų Lietuvoje…

Skaityti plačiau >
J. E. Gintaras Grušas ragina mūsų parapijos tikinčiuosius melstis šv. Šeimai

Linkiu šeimoms patirti šv. Šeimos artumą. Šv. Šeima yra ne tik pavyzdys visoms šeimoms, bet ir užtarėja, pažįstanti šeimų džiaugsmus ir sunkumus, išbandymus ir sėkmes. Kuo arčiau būsite prie šv. Šeimos, tuo Marijos ir Juozapo užtarimas bei Jėzaus palaima lydės jus gyvenimo kelyje.

J. E. Gintaras Grušas.

 

Skaityti plačiau >
Mums gimė Išganytojas!

Iškilmingose šv. Mišiose džiaugsmingai šventėme mūsų Viešpaties Gimimą!

Šv. Mišių pradžioje mažieji parapijiečiai, nešini žibintais, žvakių šviesa lydėjo Mišias aukojusį kleboną Gintarą Černių iki prakartėlės, kurios ėdžiose simboliškai, pradėdami švęsti Viešpaties Gimimą, paguldėme Kūdikėlį Jėzų.

 

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų vaikus aplankė šv. Mikalojus

Gruodžio 16 d. (sekmadienį) Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje mažuosius parapijiečius aplankė šv. Mikalojus, kuris džiaugėsi gausiu būriu vaikų ir jų išmoktais eilėraščiais, dainelėmis, giesmelėmis ir šiltais apkabinimais… Sužavėtas šventasis Mikalojus apdovanojo vaikučius kalėdinėmis dovanėlėmis ir priminė būti draugiškais vieni kitiems.

Skaityti plačiau >
Piligrimystė į Fatimą

Kiekviena diena dovanojo savo grožį, potyrius. Kalnų grožį keisdavo autentiškų kaimelių vaizdai, eukaliptų giraitės, alyvuogių, vynuogių plantacijos. Smilgos, gerokai aukštesnės už mus, mojo mums vešliomis varpomis. Geltonųjų ir mėlynųjų figų vaismedžiai, graikiniai riešutmedžiai dosniai dalino nepaprasto skonio vaisius.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų parapijos susitikimas su Popiežiumi Lietuvoje

Šių metų rugsėjo 22—23 dienomis vykęs Šv. Tėvo Pranciškaus vizitas buvo be abejonės vienas svarbiausių įvykių Lietuvoje, tarp kurių ir Nacionalinis Gailestingumo Kongresas, Dievo tarno Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju bei šv. Motinos Teresės beatifikacija ir jos relikvijų įšventinimas Visų Šventųjų bažnyčioje. 

Skaityti plačiau >
Ruošiantis Šv. Tėvo vizitui

Popiežiaus atvykimo į Lietuvą išvakarėse, rugsėjo 21-ąją, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje vyko muzikinis koncertas, kurio svečiai – norvegų choras Sogndal Songlag ir Lietuvos mokslų akademijos choras pakerėjo susirinkusiuosius savo balsais ir suteikė galimybę, klausantis širdį virpinančių garsų, pasinerti ir į savo vidinę jauseną ir mintis.

Skaityti plačiau >
Vyskupo Arūno Poniškaičio žodis parapijos tikintiesiems

Skaitant šventosios Motinos Teresės biografiją ir laiškus, mane labiausiai nustebino viena – kaip ji išgirdo pašaukimą. Tai buvo vienintelis žodis Trokštu. Ji išgirdo šį žodį pragyvenusi jau ne mažą dalį savo gyvenimo, šurmulyje… Ir per šį vieną žodį ji suprato savo misiją: vandens, duonos, orumo, meilės. – vysk. A. Poniškaitis.

Skaityti plačiau >