Atgarsiai

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

Šiandien, sausio 18 d. prasideda kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis, vyksiantis iki ateinančio pirmadienio, sausio 25-osios. Kviečiame visus parapijiečius per šį aštuondenį kasdien bendrai maldai jungtis 20.00 val. melsti už krikščionių vienybę.

Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: <…>

 

Skaityti plačiau >
Klebono kun. Gintaro Černiaus sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios lankytojai, draugai ir visi tie, kurie esate arti ir toli.

Šį šventinį vakarą visus noriu pasveikinti su Kristaus gimimo švente.

Šiais metais tiek daug priežasčių bijoti ir tiek mažai galimybių džiaugtis.

Evangelistas Lukas mums užrašė angelo sveikinimą – nebijoti, nes mums gimė išganytojas.

 

Skaityti plačiau >
Malda prie Šv. Kūčių stalo

Visagali Dieve Tėve, Tu, mus mylėdamas, atsiuntei į pasaulį savo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų. Šį vakarą dėkojame už Tavo Sūnaus, mūsų Brolio, gimimą vargingame Betliejaus tvartelyje Šventosios Nazareto Šeimos globoje.

Gailestingasis Dieve, prieš linkėdami vienas kitam ramybės, atsiprašome už visas mūsų klaidas ir nuodėmes, kuriomis įžeidėme…

Skaityti plačiau >
Sveikiname mūsų kleboną Gintarą gimtadienio proga!
Degant paskutiniąją Advento sekmadienio Angelų arba Meilės žvakę, nuoširdžiai sveikiname mūsų parapijos Kleboną kun. Gintarą gimtadienio proga. Visų Šventųjų globojamas bei Dievo palaimintas, brangus kun. Gintarai, gausiai semkite Šv. Dvasios dovanas ir širdingai dalinkite jas mums, šalia esantiems arba nutolusiems, tačiau trokštantiems išganymo, meilės ir šilumos…
Skaityti plačiau >
Vyskupų laiškas apie bažnyčių darbą švenčių metu

Brangieji,

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę.

 

Skaityti plačiau >
Su parapija sveikinasi seminaristas Paulius

Esu iš Suvalkijos lygumų, Žaliosios šv. Roko parapijos. Ir kadangi mokausi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, atlieku liturginę – pastoracinę praktiką Visų šventųjų parapijoje. Labai tuo džiaugiuosi. Džiugina malda ir bendruomenė. Bažnyčios grožis, įspūdingumas ir istoriškumas susijungia su Šv. Rašto studijų žiniomis ir tada užplūsta mintis „tai, ką „kalam“ auditorijoje – tikra.“

Skaityti plačiau >
Opieki (Atlaidai)

1 listopada 2020 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych, przeżywaliśmy odpust parafialny i intronizację relikwii św. Jana Pawła II, który 1 listopada 1946 r. z rąk księdza kardynała Adama Stefana Sapiehy, przyjął Sakrament Kapłaństwa w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich.

Relikwie pierwszego stopnia – św. Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, przekazał z myślą o młodzież.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų Iškilmių ir Vėlinių prasmė

Lapkričio mėnesį pradedame dviem šventėmis: Visų Šventųjų iškilme ir Vėlinių diena. Dažnai esame linkę jas supainioti, abi dienas skirti artimųjų kapų lankymui, mirusiųjų pagerbimui.  Apie tikrąją Visų Šventųjų iškilmės prasmę ir maldos už mirusiuosius Vėlinių aštuondienį svarbą ne tik anapilin išėjusiems mūsų artimiesiems, bet ir mums…

 

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų parapijietės Laurynos šilti žygio į Trakus įspūdžiai

Šiemet buvo 14 – tasis piligriminis jaunimo žygis Vilnius-Lentvaris-Trakai. Aš asmeniškai dalyvavau antrą kartą. Tiesiog įspūdinga, kaip netikėtai veda Dievas ir šis žygis man tai dar kartą įrodė. Kadangi viskas man jau buvo žinoma, jaučiausi saugiai ir patogiai, nes žinojau, ko laukti. Vėl daug giedojom nuostabių giesmių, bendravome su pažįstamais ir susipažinome su kitais dalyviais.

 

Skaityti plačiau >