Atgarsiai

Linkėjimai iš Fatimos

Į Piligriminę kelionę spalio 19—23 d., Lietuvos dieną Fatimoje, keliavo 600 piligrimų iš visos Lietuvos, 340 — iš Vilniaus arkivyskupijos ir 5 — iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos, kurie ne tik atveža linkėjimus, bet ir karščiausiai meldėsi Fatimos Rožinio Karalienei už savo parapiją!

 

Skaityti plačiau >
Bendruomenės išvyka į Varėną

Atvykus į žvėrynėlį mus pasitiko besišypsantis ir humoru „nuginklavęs“ sodybos šeimininkas. Buvo be galo įdomu klausytis vyriškio linksmų istorijų apie vilkus, jų auginimą, priežiūrą ir nuotykius. Netgi paklausyti, kaip diedukas kalba vilkų kalba. Aplink šiuos žvėris lekiojo ir klegenanti paukščių gausa. 

Skaityti plačiau >
Jaunimo choro ir Šeimų bendruomenės piligriminė kelionė į Italiją

Ši kelionė labai sustiprino mūsų bendruomenę, leido giliau pažinti Bažnyčios pasaulinį veidą, jos svarbą visuomenei bei kiekvieno iš mūsų gyvenimui. Tikiuosi, kad ši ypatinga patirtis suteiks mums postūmį dar aktyviau ir giliau dalyvauti parapijos gyvenime, ypač giedojimo per liturgiją tarnystėje.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų Šeimos paramos centro stovykla Emoci(j)otopolis įvyko!

Praėjusią savaitę 24 vaikai ir keturi vadovai buvo išvykę į pirmąją, šių metų, vasaros stovyklą! Stavyklavome Vinkšnupio sodyboje, kurioje kiekvieną dieną pasinerdavome į jausmų, vertybių ir emocijų pasaulį! Kiekvieną dieną baigdavome malda ir naktine programa!

 

Skaityti plačiau >
Mintys po Teofiliaus Matulionio beatifikacijos

Šis įvykis, labai gyvai mums liudijantis, kad yra prasmė pasipriešinti blogiui ir melo teismams, yra prasmė išlikti žmogumi nužmogėjusioje sistemoje. Galiausiai tai — mums visiems labai stiprus priminimas, kad gėris laimi prieš blogį. — Dalijasi parapijos klebonas kun. Gintaras Černius. 

 

Skaityti plačiau >
Mamų grupelė atsisveikina iki kitų metų

Mano nuomone, geriausia šiuose susitikimuose – ne tai, kad sužinojome (prisiminėme) SAVO svarbiausius poreikius, kurie šiaip, bėgant vaikų auginimo kasdienybėje, ištirpsta, bet tai, jog DALIJOMĖS PATIRTIMI. Jautriai ir geranoriškai, nebrukdamos patarimų, neteisdamos ir nesistengdamos atrodyti nepriekaištingos.

Skaityti plačiau >
Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo žodis parapijos tikintiesiems

Dalinimasis Jėzaus Žinia pripildomas vis gilesniu supratimu. Čia grįžtame prie Šventosios Dvasios – Ji duoda mums dovanas, kurios padeda mums suprasti tikėjimą, bet mes privalome atsiliepti – ugdyti šį norą domėtis, gilintis ir vis labiau suprasti tikėjimo tiesas.

 

Skaityti plačiau >
Šv. Velykų išvakarėse marginti kiaušiniai vienijo bendruomenę

Prieš Paschos šventę Jėzus, žinodamas, kad atėjo Jo valanda iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo (Jn 13,1).

Besiruošiant Velyknakčiui daugelis iš mūsų turėjo nebaigtų darbų ir neapgalvotų minčių…

 

Skaityti plačiau >
Dvasiškai interaktyvus Donatos Kielaitės teatras

Yra Vilniuje tokių tylių, slaptų vietelių, kad net nepagalvotum, jog ten gali vykti intensyvus, turiningas kultūrinis gyvenimas. Neseniai tokią vietą aptikau Pylimo gatvėje, buvusiame „Aušros“ kino teatre, kur dabar įsikūrę Visų Šventųjų parapijos namai. Pasirodo, ten vyksta koncertai, rodomi spektakliai…

 

Skaityti plačiau >