Atgarsiai

Šv. Kūčios Vilniaus Lietuvių namuose

Šį trečiadienį, gruodžio 18 d., Vilniaus lietuvių namuose įvyko 30-oji Šv. Kūčių vakarienė, kasmet prie vieno didelio stalo sukviečianti visą mokyklos bendruomenę. Šioje mokykloje mokosi mokiniai iš įvairių pasaulio šalių, yra įvairių tikėjimų, skirtingų tradicijų… Tačiau Kūčios – lyg atjautos, gėrio, meilės laikas, ypatingas savo dėmesiu ir nuoširdžiais palinkėjimais vieni kitiems.

Skaityti plačiau >
Advento rekolekcijos

Šiandien Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje įvyko kasmetinės Advento rekolekcijos, kuriose dalyvavo lenkų choro jaunimas su šeimomis. 

Kartu džiaugiamės ir dalinamės rekolekcijų atgarsiais: 

Esame labai dėkingi mūsų parapijos klebonui kun. Gintarui Černiui už buvimą kartu, už susikaupimą adoracijos metu prie Švenčiausiojo Sakramento…

Skaityti plačiau >
Kristaus Karaliaus dienos lyrika

Lapkričio 24-ąją šventėme Kristaus, Visatos Valdovo, Iškilmę. Šia proga poetė, dainų kūrėja ir atlikėja Birutė Kanevičienė Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Bendruomenės namuose mums padovanojo savo kūrybos popietę, kur poezija, persipynusi su romantinėmis dainomis leido mūsų mintims sugrįžti į praeitį, nukeliauti į ateitį, išdrįsti paklausti savęs o jeigu… 

 

Skaityti plačiau >
Choras „Viešpaties vynuogynas“ rekolekcijose pasisėmė naujų jėgų

Turbūt pastebėjome tylesnes nei įprastai paskutiniojo sekmadienio 12 val. šv. Mišias… Mus trumpam buvo palikęs kiekvieną sekmadienį mus džiuginantis choras, turėjęs kasmetines savaitgalio rekolekcijas. Džiaugdamiesi choro Viešpaties vynuogynas tobulėjimu profesinėje srityje ir augimu dvasinėje sferoje dalinamės parapijietės choristės Laurynos Naprušytės įspūdžiais iš rekolekcijų.

Skaityti plačiau >
Dangiška muzika nušvietė Visų Šventųjų dieną

Šią mūsų parapijai ypatingą dieną – Visų Šventųjų Iškilmę, lapkričio 1 d., šventėme drauge ir užbaigdami Popiežiaus Pranciškaus paskelbtąjį Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio tema – Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje. <…> Po šventųjų Mišių Visų Šventųjų bažnyčios parapijiečius ir svečius džiugino Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtinių padovanotas koncertas.

Skaityti plačiau >
Visų Šventųjų jaunimo vasara!

Pirmoji – dieninė stovykla buvo skirta Lietuvos istorijos ir gamtos pažinimui. Kiekvieną dieną keliaudavome į vis skirtingas vietas, muziejus, miestus, o paskutinės dvi stovyklos dienos buvo skirtos žygiui Neries upe. Stovyklos metu susipažinome su Vilniaus senamiesčiu, dalyvavome orientaciniame žaidime, taip pat lankėmės Jonų bažnyčios bokšte, vieną dieną keliavome į Katedros požemius…

Skaityti plačiau >
Su didele meile įveiktas žygis pas Trakų Mergelę Mariją

Daugybė giesmių šlovinant Viešpatį, kiekvieno miesto laiminimas, šypsenos ir bendravimas, liudijimai, adoracija, Šv. Mišios ir net tarnavimas nešant kolonos priekyje Kryžių ir Trakų Dievo Motinos paveikslą! Tai neįkainojama patirtis, ypač kai supratau, jog kartu buvo Šventoji Dvasia, kuri davė man reikiamus atsakymus, leido vėl priartėti arčiau Dievo, patirti Jo Meilę.

 

Skaityti plačiau >
Šv. Teresės iš Kalkutos minėjimas – malda už pasaulio vargšus

Į klausimą, kas yra vargas šiandien, kiekvienas turbūt rastume savo atsakymą: finansinis nepriteklius, artimųjų stoka, dvasinis skurdas…

Šv. Teresė, ne šiaip sau vadinta Motina Terese, kiekviename žmoguje atpažindavo jo skurdo rūšį, kaip motina rūpinosi vargstančiaisiais, matydama juose Jėzaus Veidą.

 

 

Skaityti plačiau >
Mūsų jaunimo kelionė 7 sakramentų keliu

Šių metų birželio 25–28 dienomis Vilniaus Visų Šventųjų parapijos jaunimas dalyvavo piligriminiame žygyje 7 sakramentai, kuriame nužygiavo 10 km., baidarėmis praplaukė 20 km., dviračiais numynė 30 km. ir padarė vieną didelį šuolį Dievo link! Džiaugiamės ir didžiuojamės jaunaisiais parapijiečiais, prisilietusiais prie sakramentų, jų ženklų ir nešamų malonių.

Skaityti plačiau >