Atgarsiai

Šv. Motinos Teresės Iškilmė

Šv. Motina Teresė dovanojo visą save Dievui ir pasauliui kiekvieną dieną: nuolankumu, šypsena, geru žodžiu ir kviečia mus nebijoti dovanoti save. 

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 5 d., 10.00 val. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, kaip kasmet, šventėme šv. Motinos Teresės Iškilmę melsdami Šventosios užtarimo sau ir viesiems pasaulio stokojantiesiems…

 

Skaityti plačiau >
Pirmosios šv. Komunijos šventės parapijoje

Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje per rugpjūčio mėnesį Pirmąją Šventąją Komuniją priėmė net 134 vaikai! Kad užtikrinti saugumą, šventė vyko 7-is kartus, apytiksliai po 19 vaikų.

Mažieji parapijiečiai visus metus laukė savo šventės, intensyviai jai ruošėsi ir net po ilgos karantino pertraukos buvo pasiruošę priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.

 

Skaityti plačiau >
Įvyko Pirmosios Šv. Komunijos teikimas lenkų kalba

Šių metų rugpjūčio 15 dieną Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje vyko Pirmosios Šv. Komunijos šventė lenkų kalba

Šv. Mišias aukojo kun. Daniel Narkun. Su dideliu džiaugmu ir meile visos parapijos vardu sveikiname mažuosius tikinčiuosius priėmus Pirmąją Šv. Komuniją ir dalinamės jų šventės akimirkomis. 

 

Skaityti plačiau >
„Džiumandži“ nuotykiai: „Ar bus naktiniai žaidimai?“

Liepos 7–13 d. vyko Visų Šventųjų šeimos paramos centro paauglių vasaros stovykla. Tai yra vienas laukiamiausių metų įvykių, suteikiantis naujų įspūdžių, patirčių, pamokų. Stovyklų laukia ne tik vaikai, bet ir darbuotojai, savanoriai. 

Nuotykių laukimo nė kiek nesumažino ir pirmąją stovyklos dieną vaikų neišgąsdino net ir 8 km žygis iki stovyklavietės.

Skaityti plačiau >
Svečiuose Šeimos centro stovykloje

Šį penktadienį klebonas kun. Gintaras Černius tradiciškai lankėsi Visų Šventųjų šeimos paramos centro organizuojamoje paaugliukų – paauglių stovykloje Vilkamušių kaime, kurioje drauge šventė Šventąsias Mišias. Džiugu dėl mažųjų tikinčiųjų, kad aktyvioje jų dienotvarkoje visada lieka laiko maldai.

Skaityti plačiau >
Lietuvių namų abiturientai sukvietė į Draugystės popietę

Birželio 26 d. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje esančios Vilniaus lietuvių namų mokyklos abiturientai sukvietė visus į Draugystės popietę. Klebonas kun. Gintaras Černius šią bendrystės valandą pradėjo susirinkusiųjų palaiminimu ir linkėjo abituarientams ištvermės ir sėkmės laukiančiuose egzaminuose.

 

Skaityti plačiau >
Sutvirtinimo sakramento iškilmės

Birželio 28 d. Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje vysk. Arūnas Poniškaitis suteikį Sutvirtinimo sakramentą.

Per šv. Mišias Vyskupas linkėjo sutvirtinamiesiems gautų septynių Šv. Dvasios dovanų nepadėti į užmirštą lentyną, bet drąsiai naudoti gyvenime, auginti jas savyje, puoselėti, ir, žinoma, dalintis su kitais. 

 

Skaityti plačiau >
Rūpinimasis senoliais, arba, su kuo susiduria Artumo savanoriai?

Birželio 15 d. minime 2011 metais Jungtinių Tautų įsteigtą Pasaulinę kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis dieną.

Kviečiame pasiklausyti Marijos radijo laidos įrašo, kuriame karitatyvinių programų parapijose koordinatorė Ieva Kuzmaitė, kartu su „Artumo“ programos koordinatorėmis Aleksandra (Vilniaus Visų Šventųjų parapija) ir Liucija (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija) dalinasi savo patirtimis ir žiniomis. 

Skaityti plačiau >
Popiežiaus Pranciškaus laiškas gegužės mėnesiui

Brangūs broliai ir seserys,

Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.

 

 

Skaityti plačiau >